Asya Patent +902126409039 http://www.asyapatent.com.tr Mon, 14 Jan 2019 11:52:03 +0000 tr hourly 1 Hükümsüzlük hâlleri http://www.asyapatent.com.tr/hukumsuzluk-halleri.html Tue, 10 Jan 2017 22:17:11 +0000 http://www.asyapatent.com.tr/?p=1465 Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi

6769 Sayılı Marka Kanununun 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.

Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir.

Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez.

Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.

Hükümsüzlük hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez.

Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.

 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlar.

]]>
Hükümsüzlük http://www.asyapatent.com.tr/hukumsuzluk.html Tue, 10 Jan 2017 22:12:48 +0000 http://www.asyapatent.com.tr/?p=1460 Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi

6769 Sayılı Marka Kanununun 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.

Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir.

Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez.

Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.

Hükümsüzlük hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez.

Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.

 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlar.

]]>
Marka İptali http://www.asyapatent.com.tr/marka-iptali.html Tue, 10 Jan 2017 22:05:10 +0000 http://www.asyapatent.com.tr/?p=1456 Marka İptali

Yeni Onaylanan 6769 sayılı Marka Kanunu ile Marka İptali artık Asya Patent ile Daha Kolay ve Daha Hızlı.   Sizde Aşağıdaki hâllerde bir markanın iptal edilmesi için Bize başvurun.

Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi.

Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması.

Marka iptal talepleri, talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülür.

]]>
Halepli kadınlar için Tesettür alışveriş festivali http://www.asyapatent.com.tr/halepli-kadinlar-icin-tesettur-alisveris-festivali.html Tue, 06 Dec 2016 21:02:23 +0000 http://www.asyapatent.com.tr/?p=1429 Başbakan Yıldırım’ın çağrısı üzerine 60 kadın modacı Halepli kadınlar için tasarladıkları Sonbahar – Kış kreasyonunun parasını Halepli kadınlara gönderecekler.

Başbakan Binali Yıldırım’ın, Halep’te acı çeken kadınların seslerini duyurmak için kadınlara yaptığı flaş çağrı anında karşılık buldu. 17-18 Aralık tarihlerinde Hilton Kozyatağı’nda gerçekleşecek Tesettür alışveriş festivali Trend Fest İstanbul’dan elde edilecek gelirin önemli bir kısmı Halepli kadınlara gidecek.

Başbakan Binali Yıldırım’ın acil çağrısının ardından toplanan festival yönetimi ve modacılar, Halepli kadınlar için neler yapabileceklerini konuştu. Toplantı sonunda Trend Fest İstanbul’dan elde edilecek gelirin önemli bir kısmının Halepli kadınlara aktarılması kararlaştırıldı.

HALEPLİ KADINLAR STANDI
Ünlü markaların stand açacağı festivalde ‘Halepli Kadınlar Standı’ oluşturulacak. Bu standa 60 önemli markanın vereceği en gözde sonbahar-kış kreasyonları satışa çıkacak. Halepli Kadınlar Standı’nın gelirinin tamamı Halepli kadınlara gönderilecek.

Trend Fest İstanbul’un organizatörleri Semra Alpak ve Elif Almak, yaptıkları açıklamada, Halepli kadınların yaşadığı acıların uzun süre gündemlerinde olduğunu, Başbakan Binali Yıldırım’ın çağrısının Halepli kadınların acılarına odaklanmalarını sağladığını söyledi.

BU SON ÇIĞLIĞA SES VERMEK İSTEDİK
60 kadın modacının Halepli kadınları düşünerek tasarladığını ve aralıksız çalıştığını belirten Semra Alpak ve Elif Almak, “Halep tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Her gün bombalanan şehirde çoğunluğu kadın ve çocukların olduğu binlerce kişi hayatını kaybetti, kaybetmeye devam ediyor. Çocuklar öksüz ve yetim kalıyor. Sözün bittiği, tek gerçeğin ölüm olduğu Halep için, girişimci kadınlar olarak bu son çığlığa ses vermek istiyoruz” dedi.

trend-fest-alisveris-festivali-1

BAŞBAKAN YILDIRIM’IN ÇAĞRISI
Halep’te acı çeken kadınların seslerini duyurmak için kadınlara çağrıda bulunan Başbakan Yıldırım, şöyle konuşmuştu:

“Kadınlarımızın çektiği acılara dikkatinizi çekmek istiyorum ve buradan bütün kadınlarımıza çağrıda bulunuyorum. Gelin, Türkiye’den yola çıkarak, bir vicdan hareketi başlatalım. STK’lar, özel sektör, siyaset, devlet ele ele verelim. Halep’teki acı çeken kadınların seslerini duyuralım. Sessiz dünyanın dört bir köşesinden duyulsun. Artık hiçbir coğrafyada kadınlarımız ağlamasın, diyerek, yola çıkalım. Yanı başımızda yaşanan insanlık dramına dikkat çekelim. Kine, nefrete, yıkıma karşı gönül diliyle konuşan; sevgiyi ve birlikteliği yayan bir hareket içinde olalım.”

]]>
MARKA KULLANIMININ HALK ÜZERĠNDE YANILTICI OLMASI http://www.asyapatent.com.tr/marka-kullaniminin-halk-uzergnde-yaniltici-olmasi.html Sat, 03 Dec 2016 07:53:23 +0000 http://www.asyapatent.com.tr/?p=1420 MARKA KULLANIMININ HALK ÜZERĠNDE YANILTICI OLMASI

Bu da, sonradan ortaya çıkan bir iptal nedenidir. Marka kullanım nedeni ile artık halkı yanıltıcı yanlış anlamaya sebep olan bir hale gelmiştir. Mutlak red sebeplerinden farklı olarak kalite, coğrafi kaynak, nitelik olmamasına rağmen, markanın kullanımı nedeni ile halk üzerinde niteliğe, üretim yerine, malın kalitesine ilişkin yanıltıyor olmasıdır. Öznikçini çini vazo, pano,tabaklar için tescil edilmiş bir markadır. Ancak sonraları kullanış tarzı, seçtiği renk, biçimi nedeni ile İznikçinisi ile özdeşleştirilmiştir. Ballıbahçe bal aromalı şurup için tescil edilmiş bir markadır. Ancak kullanımı nedeniyle tüketicide şurup değil, bal olduğu izlenimi uyandırmaktadır ve onu alan tüketici bal aldığını zannetmektedir. Bu nedenle markanın hükümsüzlüğü için dava açılmış ve halen derdesttir

]]>
Markanın Mal ve Hizmetlerde Yaygın Ad Haline Gelmesi http://www.asyapatent.com.tr/markanin-mal-ve-hizmetlerde-yaygin-ad-haline-gelmesi.html Fri, 02 Dec 2016 07:48:43 +0000 http://www.asyapatent.com.tr/?p=1418 Markanın Mal ve Hizmetlerde Yaygın Ad Haline Gelmesi

Burada en önemli husus, usulüne uygun olarak tescil edilen markanın, marka sahibinin davranışları nedeni ile, markanın kullanıldığı mal ve hizmetler için artık yaygın bir ad haline gelmiş olmasıdır. Marka artık serbest, herkesin kullanımına açık bir işaret haline gelmiştir.

Marka sahibi markasını korumakla yükümlüdür. Benzer ibareli marka tescil başvurularına itiraz etmeli, benzer tescillerin hükümsüzlüğü için dava açılmalı, tecavüzün men i ni talep etmeli, üzerine düşen yükümlülükleri ifa etmelidir. Bunları yapmaz, ibare artık ürünün ismi haline gelir ise, bu markanın hükümsüzlüğü sonucunu doğurur. Bu duruma en iyi örnek aspirin kelimesidir. Aspirin bir çeşit ağrı kesici, ateş düşürücü ürün adı için, marka olarak tescil edilmiş, ancak marka sahibinin davranışları sebebiyle benzer ürünlerde artık ürün adı haline gelmiştir.

Walkmen Sony nin bir markası olmasına rağmen çok yaygın kullanım nedeniyle artık ürünün cinsi halini almıştır. Gilette markası artık traş bıçağının adı haline gelmiştir.

Burada marka sahibinin markasını koruması, gerekli hukuki talep ve dava haklarını kullanması durumunda ise, marka ayırt edici hale gelir ve hükümsüz kılınamaz. Teflon, Gilette, Aygaz markaları bu nedenle cinse dönüşse de marka özelliğini korumaktadır.

Kekun markası da kekun karışımı ürününde yaygın olarak ürün adı haline gelmişse de, İstanbul FSMH de açılan dava da, ürün adı olarak kullanımına rağmen ayırt edici hale geldiği tespit edilmiş, hükümsüzlük talebi reddedilmiştir.

Browni bir çeşit kek anlamına gelen 1986 yılında ilk kez Eti tarafından tescil edilen bir markadır yılından sonra pek çok firma tarafından tescili talep edilmiştir. Bu marka tescil edildiği tarihten bu yana kesintisiz ve yoğun olarak Eti tarafından kullanılmış ve ayırt edici hale gelmiştir.

Ülker bu markanın tescil edildiği anda cins olduğu, tescilden sonra da marka sahibinin davranışları nedeni ile cinse döndüğü iddiası ile markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Bu durumda Eti öncelikle Browni nin cins olmadığını, cins olsa dahi yapılan yatırımlar ve tanıtım ile Eti ye mal olan bir marka olduğunu, Eti nin tanınmış markası olduğunu ve markanın cinse dönmemesi için tüm yasal hakları kullanmaya devam ettiğini iddia etmiştir. Nitekim browni ve form ibaresi en çok dava konusu olan 2 markadır.

Browni bir çeşit kek olmasına, yemek kitaplarında en çok rağbet edilen tarif olmasına rağmen, hukuk doktrinine geçen önemli bir markadır. İlk 1986 yılında tescilinden beri kesintisiz kullanılmıştır. Bir kelime cins olsa bile yaygın olarak bilinip bilinmediği çok önemlidir. Örneğin labne tescili anında güneydoğuda yaygın olarak bilinen bir peynir cinsidir. Pınar ilk kez Pınar Labne olarak tescili anında halk arasında cins olarak bilinen peynirin adı olarak kullanılan bir ibare idi. Oysa Browni 1986 yılında bilinen bir kek cinsi değildir.yurtdışında da fındıklı-kakaolu kek olarak bilinmektedir. Oysa Eti, Browni adını ıslak kek markası olarak tescil ettirmiş ve yurtdışında bilinen ürün cinsinden çıkarmış, bağımsız hale gelmiştir. Yani 1986 yılında ıslak kek olarak bilinen ürüne, Browni markasını vermiş ve yoğun olarak kullanılmıştır. Daha sonraları Browni ıslak kekle aynı anlamda kullanılmış, yemek kitaplarına girmişse de artık çağrışım olarak bağımsızlaşmış Eti ye mal olmuştur.

Topkek markası da benzer bir ibaredir. Eti ilk kez markayı tescil ettikten sonra topa benzeyen yuvarlak keklerin adı olarak kullanmaya başlamış, sonradan bu marka yuvarlak kekin adı gibi kullanılmaya başlamıştır. Pek çok kitapta topkek tarifi yer almaktadır.

Burada önemli olan markayı koruma kararlılığıdır. Markanın ayırt edici hale gelmiş olmasıdır.

Ülker açtığı davada ayırt edicilik engeline takılmış ve dava reddedilmiştir.

]]>
MARKANIN KULLANILMAMASI http://www.asyapatent.com.tr/markanin-kullanilmamasi.html Thu, 01 Dec 2016 07:30:40 +0000 http://www.asyapatent.com.tr/?p=1416 MARKANIN KULLANILMAMASI

Marka tescil tarihinden itibaren tescil edildiği tüm sınıflarda kullanılmalıdır. 556 sy.KHK 14/1 e göre “markanın tescil edildiği tarihten itibaren 5 yıl içinde haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma 5 yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi  halinde  marka  iptal  edilir.”

Bu  madde  bir  marka  iptal  sebebidir. Yani tescil  anında  mevcut  olmayıp,  tescilden  sonra  ortaya  çıkan  bir  sebep ile marka hakkının mahkeme kararı ile ortadan kaldırılmasıdır.

Bu  maddedeki  amaç, marka  kullanılmamasına  rağmen,  elinde  tutarak  tekel oluşturma tehlikesinin bertaraf edilmesidir.
Kullanmama nedeni ile açılacak bir davada , davalı markasını kesintisiz ve ciddi olarak kullandığını ispatla zorunludur.
Diğer hükümsüzlük dava sebeplerinden farklı olarak  ispat  yükü  davacıda  değil  davalıdadır. Yine  bu  davada , davacı  bu  davayı  açmakta  hukuki  yararı  olduğunu  ispatla  zorunludur. Yoksa  dava  açmakta  hukuki yararı olmadan, sadece karşı tarafı ızrar etme kastı ile davranılması halinde marka hakkı  sahibinin  baskı  altına  alınması  sonucunu  doğurur. Kullanmama  nedeni  ile açılacak hükümsüzlük davalarında tescilden itibaren 5 yıllık süre veya kullanıma 5 yıl ara  verilmesi  dava  şartıdır. Önceleri  bu  5  yıllık  süre , aleyhine  dava  açılan marka sahibinin başvuru  tarihinden başlamakta  idi. Bilindiği  gibi  marka  başvuru  ile markanın  tescil  belgesine  bağlanması  en  az  1 – 2  yıllık  bir  süre  almakta,  bu  süre itirazlar, YİDK hükümsüzlük davası derken, 5 yılı aşkın süreyi bulmaktadır.
Basiretli bir tüccar tescil belgesi adına düzenlendiğinden itibaren kullanmaya başladığında, bazen bu 5 yıllık kullanmama süresini dahi aşmaktadır. Bu nedenle, kullanmama nedeni ile  açılacak  davalarda 5  yıllık  sürenin  başlangıcı, tescil   belgesinin düzenlendiği  tarihinden  başlayacağı mahkemeler  tarafından  karar  altına  alınmış, Yargıtay içtihatları ile de benimsenmiştir. Yasadaki bu boşlukta içtihatlarla doldurulmuştur.

Marka  sahibi markasını kullandığını, her türlü belge ile kanıtlayabilir. Fatura, ambalaj, fiyat  listesi, televizyon  ve  gazete  reklamları,  her  türlü  tanıtım  evrakı ve fotoğraflar ile kullanım ispatlanabilir. Ancak bu kullanımın ciddi ve kesintisiz olması şarttır. Yoksa , sadece kullanımı ispat etmek adına kısıtlı ve az sayıdaki kullanım ciddi kullanımdan  sayılmaz. Yine davalı  dava  açmadan  kısa  bir  süre  önce  kullanıma  başlamış ise, bu kullanım mahkemece ciddi kullanımdan sayılmamaktadır. Bu süre yargı içtihatları ile dava açılmanda önceki 3 aylık kullanım olarak uygulanmaktadır.

556  KHK’ nın  14/2  fıkrasında  hangi  hallerde  markanın  kullanılmış  olduğunun kabul edileceği belirlenmiştir:

a. Tescilli markanın asıl unsurlarını değiştirmeden, markanın farklı unsurlarda kullanımı
b. Markanın , yalnız ihracat amacıyla mal veya ambalajlarda kullanımı
c. Markanın, marka sahibinin izni ile lisans alınarak kullanılması
d. Markayı taşıyan malın ithali.

Marka sahibinin tescilli markasını, bu tanımlanan şekillerden en az biri olarak kullanması  gerekir. Marka  pek  çok  sınıfta  tescil  edilmiş,  bazı  sınıflarda  kullanılmış, diğer  sınıflarda  kullanılmamış  ise  kullanılmayan  sınıflarda  hükümsüz  kılınır  ki, bu durum kısmi hükümsüzlük olarak tanımlanmaktadır.

Etiform, Eti adına kayıtlı olup, bisküvi,çikolata,kek,kraker gibi ürünlerde kullanılmaktadır. Doğadanform markası, 1998 tarihinde tescil edilmiş bir markadır. Eti,“doğadanform” markasının tescil edildiği biçimden farklı kullanıldığı, ayrıca tescil edildiği tüm sınıflarda kullanılmaması nedeniyle dava açmıştır.
Doğadan firması da, form ibaresinin herkesin kullanımına açık bir ifade olduğunu(cins), üstelik Eti‟nin kullanımı nedeni ile artık cinse dönüştüğünü,bu nedenle hükümsüz kılınması gerektiği konusunda bir karşı dava açmıştır.
Marka tescil edildiği biçimde, asıl unsurları değiştirilmeden kullanılmak zorundadır.
Yoksa tescil edilen ibarenin esas unsurlarının değiştirilerek kullanımı, tescil biçiminden farklı, yeni bir marka haline gelebilir.
Bu davada doğadan firması birleşik doğadanform şekli ile tescil ettirdiği markasında form ibaresini öne çıkararak,müstakil bir marka şeklinde kullandığı iddia edilmiştir.
Mahkemece yapılan yargılamada, Doğadanform şekli ile birleşik tescile rağmen Doğadan ibaresinin üst satırda , form ibaresinin ayrı ve öne çıkarılarak kullanımını, markanın farklı kullanımolarak kabul etmemiş, ancak bu markanın sadece çay emtiasında kullanıldığını, diğer sınıflarda kullanılmaması nedeniyle kısmi hükümsüzlüğüne karar vermiştir.
Benim-Benim için markalarına karşı açılan davalarda da mahkeme kullanılmayan mal ve hizmetlerde markanın kısmi hükümsüzlüğüne karar vermiştir.
]]>
Markanın hükümsüzlük Sebepleri http://www.asyapatent.com.tr/markanin-hukumsuzluk-sebepleri.html Wed, 30 Nov 2016 21:21:17 +0000 http://www.asyapatent.com.tr/?p=1414 Markanın hükümsüzlük Sebepleri

556 sayılı KHK’nin 42. madde de 6 bend halinde markanın hükümsüzlüğünü gerektiren haller sayılmıştır.
Buna göre:
1. Mutlak red sebeplerinin varlığı
2. Nisbi red sebeplerinin varlığı
3. Markanın kullanılmaması
4. Markanın yaygın bir ad haline gelmiş olması
5. Markanın halkı yanıltacak biçimde yanlış anlamaya neden olması
6. Markanın teknik yönetmeliğe aykırı kullanılması

]]>
MARKANIN TERKİNİ http://www.asyapatent.com.tr/markanin-terkini.html Tue, 29 Nov 2016 07:13:56 +0000 http://www.asyapatent.com.tr/?p=1412 MARKANIN TERKİNİ

Marka hakkının sona erdirilmesi ise, herhangi bir yargı kararı olmaksızın marka sahibinin talebi ile markanın terkini halidir. Bu durumda markanın ter kin sebebi tartışıl ma makta sadece marka sahibinin talebi ile marka sicilinden terkin edilmektedir.

]]>
Markanın İptali http://www.asyapatent.com.tr/markanin-iptali.html Mon, 28 Nov 2016 07:11:06 +0000 http://www.asyapatent.com.tr/?p=1410 Markanın iptali, tescili anında red sebebi mevcut olmayıp, tescilden sonra ortaya çıkan sebepler dolayısıyla markanın mahkeme kararı ile terkini halidir. Marka hükümsüzlüğü ile markanın iptali arasında tek fark, markanın terkinine sebep olan halin tescil anında ya da tescilden
sonra oluşup oluşmadığıdır.Bu sebep tescil anında oluşmuş ise markanın hükümsüzlüğü, tescilden sonra oluşmuş ise markanın iptali olarak adlandırılmaktadır.

]]>