+90 212 640 90 39

Sosyal Medyada Biz}

Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarım
Tasarım Tescil Başvurusu
Endüstriyel Tasarım Tescili ile Tasarımımı Nasıl Koruma Altına Alabilirim? Tasarımlar 1995 yılından bu yana 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik esasları çerçevesinde tescil edilerek koruma altına alınmaktadır. Tasarım tescili için, “endüstriyel tasarım tescil başvuru...
Yurt Dışı Tasarım Tescili
Endüstriyel Tasarım devri Endüstriyel Tasarım tescil başvurusu veya Tasarım  tescilden doğan tasarım hakkı başkasına devredilebilir.  Endüstriyel TasarımDevir talebinin Tasarım Siciline işlenebilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur. Devralan ve devredenin imza ve beyanlarını, tasarım tescil numarasını içeren noter tasdikli...
Endüstriyel Tasarım İtirazı
Endüstriyel Tasarım Bülteni Şekli eksiklik içermeyen ya da şekli eksikliği süresi içerisinde tamamlanan tasarım tescil başvuruları Endüstriyel Tasarım Siciline kaydedilir. Sicil kaydında yer alacak unsurlar; • Başvuru numarası ve tarihi, • Tasarım tescil numarası, tescil tarihi ve tasarımın yayımlandığı bülten...
Endüstriyel Tasarım sahibinin unvanında nevi değişikliği olursa, nevi değişikliğini Endüstriyel Tasarım tescil belgesine işlenmek ve TPE sicile geçirilmek üzere Türk Patent Enstitüsüne bildirilmelidir. Nevi değişikliği Endüstriyel Tasarım sahibinin tüm markalarında yapılmalıdır. Endüstriyel Tasarım Nevi Değişikliği için Asya Patent verilmesi Gereken...
Endüstriyel Tasarım Ünvan Değişikliği Tasarım sahibinin ticari ünvanı değişirse, ünvan değişikliğini endüstriyel tasarım tescil belgesine işlenmek ve tasarım sicile geçirilmek üzere Türk Patent Enstitüsüne bildirilmelidir.Endüstri Ürünleri Tasarımı Ünvan değişikliği Tasarım sahibinin tüm markalarında yapılmalıdır. Tasarım Ünvanı Değişikliği için Asya Patentte...
Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesine olabilecek değişikliklerin Enstitüye bildirilmesi gerekir. Endüstriyel Tasarım Sahibi, adresinde değişiklik olursa yeni adresini Türk Patent Enstitüsüne bildirmelidir. Değişen adres TPE ye bildirilmezse oluşabilecek hak kayıplarına neden olabilir.Adres değişikliği varsa Endüstriyel Tasarımlarının tamamında yapılmalıdır. Adres değişikliğinin Türk...
Endüstriyel Tasarımın Yenilenmesi Endüstriyel Tasarımın Yenilenmesi , Koruma süresi sona eren bir tasarımın tescili, vekilinin talebi üzerine ücretin ödenmesi şartıyla yenilenir. Yenileme talebinin yapılması, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı aylık süre içerisinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması...
Endüstriyel Tasarım Araştırması Firmaların, herhangi bir ürün konusunda alınmış tasarımları öğrenmek için, bir patent araştırması gibi tasarım araştırması yapmaları zordur. Tasarım başvurularında genel bir sınıflandırma kullanıldığından dolayı, bir sınıfta yapılan araştırmada, o konu ile ilgili tüm başvurular görülecektir ki, bu...