Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Etkinlik Adından Oluşan Markalar

17.08.2016
4.046 görüntülenme

Etkinlik Adından Oluşan Markalar

Etkinlik adından oluşan markalar, büyük çaplı organizasyonların ya da yarışma-müsabaka tarzı faaliyetlerin sponsorlarına söz konusu etkinliğin ismini ticari olarak münhasıran kullanma hakkını verir. Ayırt edicilik niteliğinin değerlendirilmesi açısından bu tür markalara uygulanacak kriter, diğer marka türlerinde aranan koşullardan daha az ya da daha fazla olmamalıdır.

Genelde “CHAMPIONSHIP/ŞAMPİYONLUK”, “CUP/KUPA”, “FESTİVAL/FAIR/FUAR” gibi ibareler tek başlarına sadece etkinliğin türü hakkında ilgili kesime bilgi veren, tanımlayıcı terimler olarak kabul edilir. Eğer etkinlik markası tüketici zihninde, talep edilen mal ve/veya hizmet ile etkinlik arasında tanımlayıcı bir bağ kuruyorsa ya da bir ilişkilendirme yapıyorsa, söz konusu marka tanımlayıcı nitelikte ve ayırt edicilik fonksiyonundan yoksun kabul edilir. Etkinlik markaları bazı mal ve hizmetler açısından ürünün kaynağına yönelik bilgi vermekten ziyade, etkinliğin içeriği hakkında bilgi sunuyor olabilir. “Spor aletleri, müzik enstrümanları, basılı yayınlar, giysiler, oyunlar” gibi hayran kitlesine yönelik mallar üzerinde ya da etkinliğin içeriği ile ilgili hizmetler alanında, bu tür etkinlik adlarının marka olarak algılanmaktan ziyade sadece etkinliğin adı gibi bilgi verici mahiyette olabilir.

Etkinlik adından oluşan markaların değerlendirilmesinde, ibare bir bütün olarak tüketicide marka algısı oluşturuyorsa veya ürünün ya da hizmetin kaynağına işaret etme işlevini ifa ediyorsa ayırt edici nitelikte olduğu ve tanımlayıcı olmadığı kabul edilir.

Etkinlik adından oluşan markalar da diğer marka türlerinde aranan ayırt edicilik vasfı sorgusuna aynı şekilde tabi tutulur. “TÜRKİYE 2016” gibi, herhangi bir ayırt edici unsur ilave edilmeden, sadece ülke adı ve etkinlik tarihinden oluşan ibareler, her başvurunun kendi özel koşulları saklı kalmak kaydıyla, tescil için yeterli ayırt edici niteliği haiz değildir. Bu tür ibareler ilgili tüketici kesimi tarafından herhangi bir işletmesel köken veya ticari kaynağı işaret edecek şekilde değil, sadece söz konusu etkinliğin adı (etkinliğin düzenlendiği yer ve tarih de dahil olmak üzere) olarak algılanır. Bu nedenle bu tür ibareler markanın temel fonksiyonu olan ayırt etme işlevini yerine getirmeyen ve ilgili mal veya hizmetler bakımından doğrudan tanımlayıcı nitelikte olan ibarelerdendir.

Etkilik adına işaret eden bir kelime ile birlikte şekil ihtiva eden başvurularda, “şekil” başvurunun baskın unsuru ise ve başvuru bir bütün olarak ortalama tüketici kitlesi üzerinde bıraktığı algı ve izlenim itibariyle ayırt edici niteliğe sahip ise, yani marka olarak algılanabiliyorsa başvuru tescil edilebilir niteliktedir. Diğer taraftan, ortalama tüketici kitlesi tarafından tanımlayıcı nitelikteki etkinlik adı ihtiva ettiği şekli unsura rağmen tescili talep edilen markanın asli unsuru olarak algılanıyorsa başvuru ayırt edici nitelikten yoksun ve tanımlayıcıdır.

Örnek:

• KİTAP FUARI
(Sınıf 16: Kitaplar, Sınıf 35: Fuar düzenleme hizmetleri) – (7/1(a)(c) Ret)

• İSTANBUL KİTAP FUARI
(Sınıf 16: Kitaplar, Sınıf 35: Fuar düzenleme hizmetleri) – (7/1(a)(c) Ret)

• İSTANBUL KİTAP FUARI 2011
(Sınıf 16: Kitaplar, Sınıf 35: Fuar düzenleme hizmetleri) – (7/1(a)(c) Ret)

• GELİBOLU BALIKÇILIK FESTİVALİ
(Sınıf 41: Eğlence ve festival düzenleme hizmetleri) – (7/1(a)(c) Ret)