Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir?

25.11.2015
7.631 görüntülenme
  • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
  • 5174 sayılı TOBB Kanunu
  • TOBB Muamelat Yönetmeliği
  • İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
  • Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler
  • 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri