Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Tanımlayıcı Unsur İçeren Kelime Markaları

31.08.2016
4.989 görüntülenme

Tanımlayıcı Unsur İçeren Kelime Markaları

Kelime markasının sonuna eklenen tanımlayıcı ibarenin, markanın anlamsal olarak farklılaşmasına sebep olduğu ve ortalama tüketicinin bütünsel algısında tamamen farklı bir izlenim yaratan markalar, mal ve hizmetlerin niteliğine bakılmaksızın 7/1(b) kapsamında benzer kabul edilmez.

Örnek:

demet markası

Sınıf 29: malların tamamı.
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

Tanımlayıcı ibare içeren kelime markalarında, ortalama tüketicinin bütünsel algısı çerçevesinde asli ve tali unsurun kolaylıkla ayrıştırılamadığı, tanımlayıcı unsurun markanın ayırt edici gücünü arttırdığı durumlarda benzerlik incelemesinin asli ve tali unsur ayrıştırılmaksızın “bütünlük ilkesi” çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

Örnek:

STARWOOD (Sınıf 19)               STAR
SERAMALL (Sınıf 35)                SERA
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

COSMOPOLITAN CLUB                                 COSMOPOLITAN (Sınıf 6)
(Ayırt edilemeyecek kadar benzer)

 

NEVCLUB        NEV (Sınıf 3)
(Ayırt edilemeyecek kadar benzer değil)

Tanımlayıcı ibarenin görsel, işitsel ve anlamsal olarak asli unsurun ayırt edicilik fonksiyonuna katkıda bulunmadığı; ortalama tüketicinin asli ve tanımlayıcı tali unsuru kolaylıkla ayırt edebildiği durumlarda inceleme asli ve tali unsur ayrıştırılarak yapılacaktır.

Örnek:

FIRAT SÜPERMARKET             FIRAT

HUNCAMETAL                              HUNCA

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

Markaların ortak kelime unsurunun ayırt edici gücünün düşük olması veya kısa bir harf dizisinden oluşması, başvurunun bu unsurla birlikte kullanılan bir mal ve hizmet adından veya tanımlayıcı bir unsurdan oluşması halinde, markaların benzerliği yalnızca mal ve hizmet adının işaret ettiği mallar ve hizmetler bakımından değerlendirilecektir. Tescili istenen diğer mallarda veya hizmetlerde markanın bütün olarak bıraktığı etki dikkate alınacak, inceleme markayı oluşturan asli ve tali unsurlar ayrıştırılarak yapılmayacaktır.

Örnek:

SUNVALF           SUN

Örnekte, markalar sadece “valfler ve ilgili emtialar” için ayırt edilemeyecek derecede benzer, diğer emtialar için ise yayınlanabilir niteliktedir.