Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende

Marka Tescili

Anasayfa » Hizmetlerimiz » Marka Tescili (2. Sayfa )
Marka Bülten Takibi    
Marka Ünvan Değişikliği Marka Ünvan Değişikliği , Marka sahibinin ticari ünvanı değişirse, ünvan değişikliğini marka tescil belgesine işlenmek ve sicilegeçirilmek...
Marka Adres Değişikliği Marka Tescili Adres Değişikliği, Marka Tescil Belgesine olabilecek değişikliklerin Enstitüye bildirilmesi gerekmektir. Marka Sahibi, adresinde değişiklik olursa...
Marka Tescili Küreselleşmenin sınır tanımadığı, rekabetin hız kazandığı günümüz bilgi toplumunda markalaşma, firmaların pazarda kalıcı olabilmelerinin temel unsurlarından biri haline...
MARKA BAŞVURUSU Marka başvurusu koruması esas olarak tescil yoluyla, bazı ülkelerde ise, kullanım yoluyla elde edilebilir. Marka Başvurusu markaların kullanım...
Marka Araştırması ; Marka örneğine göre marka vekili tarafından marka araştırılması resmi marka veri tabanında yapılması ve marka tescil sürecini...
12