Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende

Mevzuat

Anasayfa » Mevzuat

MARKA iLE iLGİLİ MEVZUATLAR

ULUSAL MARKA MEVZUATLARI
Kısa Adı Açıklaması
Marka KHK 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Marka Yönetmelik 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik
Sınıflandırma Tebliği Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ
Tanınmışlık Esasları Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile ilgili Esaslar ve Uygulaması
Başkanlık Oluru Koruma Markalarına İlişkin Başkanlık Makamı olur Özeti
ULUSLARARASI MARKA MEVZUATLARI
Kısa Adı Açıklaması
Marka Kanunu Anlaşması
Madrid Yönetmelik Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Prosedürün Uygulanmasına İlişkin Temel Bilgiler

ENDÜSTRİYEL TASARIM iLE iLGİLİ MEVZUATLAR

ULUSAL ENDÜSTRİYEL TASARIM  MEVZUATLARI
Kısa Adı Açıklaması
Tasarım KHK Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı KHK
Tasarım Yönetmelik Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK’nin Uygulama Yönetmeliği
ULUSLARARASI ENDÜSTRİYEL TASARIM  MEVZUATLARI
Kısa Adı Açıklaması
Lahey Anlaşması Tasarımların Uluslararası Tescili

PATENT iLE iLGİLİ MEVZUATLAR

ULUSAL PATENT MEVZUATLARI
Kısa Adı Açıklaması
Patent KHK 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Patent Yönetmelik 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye İlişkin Uygulama Yönetmeliği
ULUSLARARASI PATENT MEVZUATLARI
Kısa Adı Açıklaması
PCT Patent İşbirliği Anlaşması
PCT Yönetmelik Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmeliği
EPC Avrupa Patent Sözleşmesi
EPC Yönetmelik Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
IPC Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşması