Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Bilgi Bankası

Anasayfa » Kütüphane » Bilgi Bankası
MARKA DEĞERLEME Temel olarak marka değerleme kavramı için genel kabul görmüş maliyet, piyasa ve gelir yaklaşımı olmak üzere üç yaklaşım...
Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi 6769 Sayılı Marka Kanununun 5`inci veya 6`ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme...
Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi 6769 Sayılı Marka Kanununun 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması...
Marka İptali Yeni Onaylanan 6769 sayılı Marka Kanunu ile Marka İptali artık Asya Patent ile Daha Kolay ve Daha Hızlı.  ...
Marka Kullanımının Halk Üzerinde Yanıltıcı Olması İptal Nedenidir Bu da, sonradan ortaya çıkan bir iptal nedenidir. Marka kullanım nedeni ile...
Markanın Mal ve Hizmetlerde Yaygın Ad Haline Gelmesi Burada en önemli husus, usulüne uygun olarak tescil edilen markanın, marka sahibinin...
Markanın Kullanılmaması İptal Nedeni midir? Marka tescil tarihinden itibaren tescil edildiği tüm sınıflarda kullanılmalıdır. 556 sy.KHK 14/1 e göre “...
Markanın Hükümsüzlük Sebepleri Nelerdir? Markanın hükümsüzlük sebepleri nelerdir? sorusunun cevabını Asya Patent uzmanlarından almak için iletişime geçebilirsiniz. 556 sayılı KHK’nin...
Markanın Terkini Marka hakkının sona erdirilmesi ise, herhangi bir yargı kararı olmaksızın marka sahibinin talebi ile markanın terkini halidir. Bu...
Markanın İptali Nedir? Markanın iptali, tescili anında red sebebi mevcut olmayıp, tescilden sonra ortaya çıkan sebepler dolayısıyla markanın mahkeme kararı...
Markanın Hükümsüzlüğü Hallleri Markanın hükümsüzlüğü kullanılmasını  gerektiren  haller  KHK‟nın 42.maddesinde düzenlenmiştir. 1.KHK’nın 7. ve 8. md düzenlenen mutlak ve nisbi...
1. Adım: İbare “coğrafi terim” olarak anlaşılıyor ve bu şekilde yaygın olarak biliniyor mu? Markanın ilgili tüketicinin zihninde oluşturduğu asıl...