Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Marka Tescil

Anasayfa » Marka Tescil
Marka Tescili

Marka Tescili

Marka Tescili;

Küreselleşmenin sınır tanımadığı, rekabetin hız kazandığı günümüz bilgi toplumunda marka tescili markalaşma, firmaların pazarda kalıcı olabilmelerinin temel unsurlarından biri haline gelmiştir.

Bu yönüyle de başta marka olmak üzere sınai mülkiyet hakları ve kalite belgeleri sanayi toplumunda sahip olduğundan çok daha önemli bir rol üstlenmeye başlamıştır.

Artık dünyadaki büyük şirketlere bakıldığında marka tescili ile marka değeri, firma değerinin çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Başka bir ifade ile günümüzde artık ekonomik değer, fiziki varlıklardan çok, fikrî sermaye ile ölçülmektedir.

21. yüzyılda başarılı olmak isteyen tüm firmalarımız başta marka olmak üzere sınai mülkiyet portföylerini çok iyi oluşturmak ve yönetmek durumundadırlar.

İşletmelerde tüm yöneticiler markalaşmanın ne olduğu ve nasıl daha etkin kullanılabileceği hususunda bilinç ve bilgi düzeyine sahip olmalıdır. Tek başına marka sahibi olmak önemlidir.

Ancak daha da önemlisi, katma değeri yüksek, güçlü markalara sahip olmaktır. Bu da kaliteli mallar üretmek ve hizmetler sunmak kadar, bu mal ve hizmetlere özgün, güçlü markalar oluşturmak gerekmektedir. Yani markalaşmaya önem vermeliyiz.

Marka oluştururken ilk adım marka tescili ettirilmesidir. Daha Sonra markamızın markalaşma sürecinde gereken kalite belgeleri ve izinleri almak gerekir.Yani her şey, Asya Patent’e müracaat ile başlar