Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Barkod Numarası Devri

22.11.2015
10.397 görüntülenme

GS1 Türkiye barkod üyeleri, GS1 Sistemi üyeliğini ve dolayısıyla kendilerine tahsis edilen barkod firma önek(ler)ini, GS1 Türkiye’nin izni halinde devredebilirler. Barkod devri bulunmak isteyen firmalar, devir isteklerini belirten dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle bize başvururlar. Bu belgeler:
Barkod Devralan firma GS1 sistemi üyesi ise

 • Barkod Devreden firma ile barkod devredilen firma arasında noter huzurunda düzenlenerek imzalanacak devir belgesi
 • Barkod Devir alan firmanın, ek numara işlemleri esasına göre barkod giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu
 • Barkod Devir edilecek numaranın önceki yıl(lar)a ait sistem kullanım bedeli borcu varsa, kullanım bedeli borcunun ödendiğini gösterir banka dekontu.

Barkod Devralan firma GS1 sistemi üyesi değilse

 • Barkod Devreden firma ile barkod devredilen firma arasında noter huzurunda düzenlenerek imzalanacak barkod devir belgesi
 • Barkod Devralan firma tarafından imzalanacak ve notere onaylatılacak Barkod Taahhütnamesi 
 • Barkod Devralan firmaya ait Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)
 • Barkod Devreden ve Barkod devralan firmalara ait imza sirkülerleri
 • Firmanın Barkod devir başvurusu yaptığı yıldan bir önceki yıla ait gelir tablosu (mali müşavir veya muhasebeci onaylı olmalıdır)
 • Gelir tablosundaki ciroya ve Barkod devredilmesi istenen firma numarasının basamak sayısına (kaç çeşit ürünü tanımladığına) uygun olarak sisteme giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu
 • Barkod Devir edilecek numaranın önceki yıl(lar)a ait sistem kullanım bedeli borcu varsa, kullanım bedeli borcunun ödendiğini gösterir banka dekontu.

Vefat Halinde Üyelik Devri

Gerçek kişi üyenin vefatı halinde mirasçıları, GS1 Sistemi üyeliğini ve dolayısıyla vefat eden üyeye tahsis edilen GS1 firma önek(ler)ini, GS1 Türkiye’nin izni ile devir alabilirler. Mirasçılar, Barkod devir isteklerini belirten dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle beraber bize başvururlar. Bu belgeler:

 • Mirasçılık Belgesi,
 • Mirasçılar tarafından imzalanacak Barkod devir belgesi,
 • Barkod Devralacak üye tarafından imzalanacak ve notere onaylatılacak üyelik taahhütnamesi, 
 • Barkod Devralacak üyeye ait oda sicil kayıt sureti (faaliyet belgesi)
 • Birden fazla mirasçının olduğu hallerde, notere onaylatılacak diğer mirasçıların Barkod muvafakatnamesi,

GS1 Sistemi üyeliğinin mirasçılar dışında bir başka firmaya devri halinde yukarıdaki belgelere ilaveten,

 • Barkod Devralan firma halihazırda GS1 sistemi üyesi değilse bir önceki yıla ait gelir tablosu,
 • Gelir tablosundaki ciroya ve Barkod devredilmesi istenen firma numarasının basamak sayısına uygun olarak sisteme giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu başvuru dilekçesine eklenir.