Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Coğrafi Yer Adı + Sözcükten Oluşan Marka Başvuruları

02.09.2016
5.012 görüntülenme

Coğrafi yer adının yanı sıra başka unsurlar taşıyan marka  başvurularında değerlendirme, diğer uygulamalarda olduğu gibi söz konusu unsurun marka olabilme niteliği de dikkate alınmak suretiyle bir bütün olarak yapılmalıdır.

Konuya ilişkin olarak Yargıtay “Konya Jant” kararında:Konya Jant Markası

“KONYA JANT + ŞEKİL” ibaresinden oluşan işarette, münferit unsurlardan ziyade, işaretin bir bütün olarak bıraktığı genel intiba nazara alındığında, “Konya” ve “Jant” sözcükleri ile birlikte
 ayrıca bir renk kombinasyonunu da içerdiği, bilinen şehir isimlerinin tek bir kişi adına tescilinin mümkün olmamasına karşın kullanılacağı ürünlerin adının bunların yanına
eklenmek suretiyle tescilinin mümkün bulunduğu, bu haliyle bir renk kombinasyonu da içeren başvuru konusu işaretin asıl ve yardımcı unsurları itibariyle bir bütün olarak ayırt ediciliğinin bulunduğu, koruma kapsamının ayrı ayrı sözcükler değil, işaretin bütününü oluşturan izlenim üzerinde gerçekleşeceği, “Konya” ibaresinin bulunmasının, davacı lehine münhasır hak doğurmayacağı, jant ürünü için Konya ilinin bir tanınmışlığının veya ününün bulunmaması sebebiyle işaretin bir bütün olarak coğrafi kaynak konusunda yanıltıcı olduğundan da söz edilemeyeceği”

belirtilmiştir.Kayseri Gaz Markası

“KAYSERİGAZ” kararında YİDK, markanın, şekil unsuru ile birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde ayırt edici niteliği haiz olduğunu, dolayısıyla 7/1(a) maddesi kapsamında  değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir.

 

“SWISSMETAL” kararında YİDK, “İsviçre’ye özgü ya da İsviçre Menşeli metaller” anlamına gelen “SWISSMETAL” ibaresinin “metal, metalden mamul ya da metal ihtiva eden ürünler için” doğrudan tanımlayıcı nitelikte bir ibare olduğu, dolayısıyla başvurunun bu tür mallar için ayırt edici niteliği de bulunmadığından 7/1(a) ve (c) maddeleri kapsamında değerlendirilmesinin uygun olduğu, bununla birlikte “SWISSMETAL” ibaresinin başvuru kapsamında yer alan 3, 18,
25, 40 ve 42 nci sınıflardaki mallar ve hizmetler için bu kapsamda değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir.