Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Aidiyet Bildiren Tamlamalar

01.09.2016
4.469 görüntülenme

Aidiyet Bildiren Tamlamalar

İyelik ekleri alan kelimeler birlikte kullanıldığı ibareyle birlikte anlamlı bir tamlama oluşturuyorsa, markalar birbirleriyle ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilmez.

Örnek:

Sizin Aktar                Sizin Kasap

Benim Tatilim        Tatilim

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

 

İyelik eki yüklenen ibare ile birlikte düşünüldüğünde ortaya çıkan tamlama anlamlı değilse, iyelik eki alan kelimenin bütünsel marka algısını etkilemediği dolayısıyla markaların benzer olduğu kabul edilir.

Örnek:

BİZİMÇULLAS        ÇULLAS
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

Markalarda ortak olarak yer alan kelime unsurunun önceki markaya ilişkin tanınmışlığı, yukarıda birinci paragrafta işaret edilen duruma bakılmaksızın, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik tespitine varılmasını sağlayacaktır.

BİZİMVAKKO        VAKKO
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)