Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Endüstriyel Tasarım Bülteni

22.11.2015
8.573 görüntülenme

Endüstriyel Tasarım Bülteni

Şekli eksiklik içermeyen ya da şekli eksikliği süresi içerisinde tamamlanan tasarım tescil başvuruları Endüstriyel Tasarım Siciline kaydedilir.

Sicil kaydında yer alacak unsurlar;

• Başvuru numarası ve tarihi,

• Tasarım tescil numarası, tescil tarihi ve tasarımın yayımlandığı bülten tarihi ile numarası,

• Başvuru çeşidi, başvuruda yer alan tasarım sayısı,

• Varsa rüçhan bilgileri,

• Tasarım hakkı sahibinin adı, soyadı / unvanı, tabiiyeti ve adresi,

• Tasarımcı veya tasarımcıların adı, soyadı, adresi,

• Varsa vekilin adı, soyadı, adresi ile varsa vekil firmanın unvanı,

• Tasarım veya tasarımın uygulanacağı ürünün adı ve sınıfı,

• Devir, lisans, yenileme, adres değişikliği gibi tasarım tescili ile ilgili kayıtlar,

• Tasarımın görsel anlatımı.

Bir tasarım tescil başvurusu, Endüstriyel Tasarım Siciline kayıt neticesinde ilgili ilk Bültende yayınlanır. Başvuru sahibinin yayım erteleme talebi olması durumunda tasarım tescil başvurusu iki defa yayınlanır. İlk yayında sadece sicil bilgilerine yer verilirken, ikinci yayında sicil bilgileri ile beraber tasarımın görsel anlatımları da yayınlanır.