Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Endüstriyel Tasarımın Yenilenme

22.11.2015
8.074 görüntülenme

Endüstriyel Tasarımın Yenilenmesi

Endüstriyel Tasarımın Yenilenmesi , Koruma süresi sona eren bir tasarımın tescili, vekilinin talebi üzerine ücretin ödenmesi şartıyla yenilenir. Yenileme talebinin yapılması, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı aylık süre içerisinde gerçekleştirilir.

Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek ücretin ödenmesi şartıyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre içerisinde de yapılabilir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Yenileme talebinde, talep dilekçesi ile birlikte yenileme ücretinin ödendiğini gösterir belgenin verilmesi zorunludur. Yenileme talebinde eksiklik bulunması halinde, süresi içerisinde eksiklikleri tamamlanan tasarımlar için yenileme şerhi sicile kaydedilir, yenileme belgesi düzenlenir ve Bültende yayımlanır.

Çoklu başvurularda, kısmî yenileme işlemi yapılabilir.

Endüstriyel Tasarımın Yenilenmesi İşlemi için gerekli Belgeler;

  • Endüstriyel Tasarım devri Ücreti
  • Asya Patent’e ait  Vekaletname ( Noter Onayına Gerek Yoktur ) Vekaletname