Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Harfler ve Sayı Markaları

23.08.2016
5.951 görüntülenme

Harfler ve Sayı Markaları

Ayırt edici niteliğe sahip olan harfler ve sayılar marka olarak tescil edilebilir. Bununla birlikte, stilize edilmemiş, özel biçim verilmemiş ve özgün bir niteliği bulunmayan standart karakterlerle yazılmış tek harfler ve tek basamaklı sayıların, başvurunun özel koşulları saklı kalmak kaydıyla, ayırt edici nitelikte olmadığı kabul edilir.

Harfler veya sayılar tertip tarzı itibariyle, ne kadar özgün ve alışılmadık ise ayırt edici niteliği o kadar güçlüdür. Dolayısıyla, bir harf veya sayı ticari hayatta yaygın bir şekilde kullanılan işaretlere ne kadar çok benzerse ayırt edicilik gücü de o kadar azdır.

Tek Rakamdan/Harften Oluşan Marka Başvuruları

Standart yazı karakterleriyle yazılmış tek harf ya da rakamların kural olarak ayırt edici nitelikte olmadığı kabul edilir. Özgün bir tasarıma sahip tek harf ya da rakamların ise kural olarak ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir.

Örnek:

Tek rakamdan oluşan markalar

                                                               Ayırt edici niteliğe sahip  Marka                                                                                                                                     Ayırt edici niteliğe sahip olamayan Marka 

 

Özel bir tasarıma sahip bir çerçeve ya da harf veya rakamla birlikte özgün bir şekilde kullanılan renk unsurları işaretin ayırt edicilik kazanmasına yardımcı olabilir.

 

Örnek:

Tek Harfden oluşan markalar

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu önüne gelen tek harften oluşan bir olayda, “harfin standart yazımından farklılaşmamış, stilize bir tasarım içermeyen, standart daktilo veya bilgisayar karakterlerinden farklı görünümü olmayan tek harften oluşan markaların ayırt edici işaretler olarak değerlendirilmeyeceği” yönünde değerlendirme yapmıştır.

 

İki veya Daha Fazla Rakamdan/Harften Oluşan Marka Başvuruları

İki veya daha fazla basamaklı sayılar ile iki veya daha fazla harften oluşan kelimelerin, kural olarak, ayırt edicilik niteliğine sahip olduğu kabul edilir.
Tescili talep edilen mal ya da hizmetle bağlantısı olabilecek herhangi bir şehri veya ülkeyi çağrıştıran harf ya da rakamlar da ayırt edicilikten yoksun ya da tanımlayıcı nitelikte olabilir.

Örnek:

• Malatya’nın plaka kodu olan “44” sayısının “kayısılar” için;

• İsviçre’nin uluslararası ülke kodu olan “CH” harflerinin “saatler” için.

Harf-Sayı Kombinasyonlarıdan Oluşan Marka Başvuruları

Harf ve sayı kombinasyonlarından oluşan işaretlerin, tescili talep edilen mal ya da hizmetler için tanımlayıcı bir nitelikte olmadığı sürece, kural olarak ayırt edicilik niteliğine sahip olduğu kabul edilir. Örneğin; “Y2”, “T1”, “2e” “KL5” gibi harf ve sayı kombinasyonlarından oluşan işaretler ayırt edicili niteliğe sahiptir.
Bununla birlikte, tescili talep edilen mal ya da hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olan harfler, rakamlar ya da bunların kombinasyonlarının, aynı zamanda ayırt edici niteliği haiz olmadığı kabul edilir.
Örnek:
• Miktar–Hacim Bildiren:
ƒ
 “350 gr” – Gıda ürünleri
ƒ  “20” – Sigaralar
ƒ “%8” – Alkollü içecekler

• Üretim Tarihi Bildiren: “1885 – (Şarap için)”,

• Hizmetin Süresinin Bildiren:

ƒ “24 Saat” – Yayın hizmetleri
ƒ “Ayda Bir” – Danışmanlık hizmetleri

• Güç Bildiren:
ƒ “122 HP” – Kara taşıtları
• Ölçü Bildiren:
ƒ “XL” – Giyim eşyaları

• Telefon Numaraları: “0800”, “444 0”

• Kalite Bildiren: “AA”, “A+”