Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Kosgeb Girişimcilik Destek Programı

23.08.2016
5.283 görüntülenme

Girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ıle başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla  Kosgeb Girişimcilik Destek Programı uygulamaya alındı. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi Desteği (İŞGEM) de İş Planı Ödülü olmak üzere dört destek modülünden oluşuyor.

Bu destekten Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ya da İŞGEM’de yer alacak girişimciler yararlanabiliyor.

Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde aynı faaliyet konusunda (Güncel NACE-Ekonom* Faaliyet Sııflamasında yer alan 4’LÜ koda göre) şahıs işletmesinin bulunmaması gerekiyor. Girişimcinin tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede yüzde 50’den fazla ortaklığının olmaması gerekiyor. Girişimcinin kuracağı işletme. Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalı.

Girişimcinin destek sürecinde başka bir işletme kurum, kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekiyor. Ancak inkübatör’lerde yer alacak öğretim elemannı için bu şart aranmıyor.

Destek unsurtan neler?

  1. İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2 bin TL destek sağlanır.
  2. Kuruluş Dönemi Makine. Teçhizat Ofis Donarım ve Yazıktı Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat. yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst Sınırı 18 bin TL destek sağlanır.
  3. İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme kuruluş tanhinden itbaren 24 ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5 bin TL vo toplamda geri ödemesiz olarak 30 bin TL destek sağlanr.
  4. Kuruluş Dönemi Makine. Teçhizat Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri, bu destek unsurtan için beklenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Karan ile yüzde 50‘ye kadar artırabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine. Teçhizat Yazılım ve Ofis Donanm Desleginm üst limiti 27 bin TL. İşletme Giderleri Desieği üst limiti 45 bin TL ve her ki desteğin üst limitleri toplamı ise 48 bin TL’yi geçemez.
  5. Kosgeb Girişimcilik Destek Programı Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itbaren 24 ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100 bin TL destek sağlanr.

Destek unsuru

 

Üst limit(TL) 

Destek oranı (%) (1. ve 2 Bölge)

Destek oranı (%) (3.4.5. ve 6_Böl9e)

İşletme Kuruluş Desteği

 

Çeri ödemesiz

 

2 bin

1

Kuruluş Dönemi Makine Teçhizat, Ofis Donanım, ve Yazılım Desteği

18 bin

60

Kadın Girişimci   Gazi , Birinci Derecede Şehit Yakını, veya Engelli Girişimciye  %60 uygulanır.

 

70

Kadın Girişimci   Gazi , Birinci Derecede Şehit Yakını, veya Engelli Girişimciye

%90 uygulanır.

İşletme Giderleri Desteği

30 bin

Çeri ödemesi* Oeslekier Toplamı

50 bin

Sabit Yatırım Desteği Geri ödemeli

100 bin