Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Marka Devri İşlemleri

21.11.2015
8.941 görüntülenme

Marka Devri

Tescilli bir markanın lisans, devir, miras yolu ile intikal, rehin, haciz, ihtiyati tedbir işlemlerine konu edilmesi mümkündür. Ayrıca devir, lisans, intikal, haciz, rehin ve marka sahibi hakkındaki değişiklikler ile ilgili hukuki işlemler marka başvurularına da uygulanabilmektedir

Marka Devri

İşlemleri için marka sahibi, marka tescil belgesindeki ( markasındaki ) eşyalardan bazılarını veya tamamını üçüncü şahıslara devredebilir. Marka Devir işleminin yapılması için Türk Patent Enstitüsüne Markalar Siciline kayıt ettirilmelidir.

Marka, tescil edilen veya başvuruda bulunulan mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilmektedir.

Devir, mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde mal veya hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir hale getirilmesini kabul etmediği takdirde devir işlemi Türk Patent Enstitisü Sicilene işlenmesi Asya Patent Ofisi tarafından yapılmamaktadır. Bunun içim aşağıda yer alan belgelerin tarafımza teslim edilmesi gerekmektedir.

Marka Devri İşlemi 

  •  Sözleşmesi,
  •  Noterden onaylı marka devir senedi,
  •  Marka Tescil Belgesi Aslı,
  •  Marka Devri Ücreti,
  • Asya Patent’e ait  Vekaletname ( Noter Onayına Gerek Yoktur ) Vekaletname