Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Patent Devri & Patent Devir İşlemleri

02.07.2016
5.354 görüntülenme

Patent Devri

 

Patent, işletmeden bağımsız olarak sahip olduğu ekonomik değerden dolayı hukuki işlemlere konu olabilen gayrı maddi bir haktır. 

Patent hakkı sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır. Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır:

a – Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması,

b – Patent konusu olan bir usulün kullanılması,

c – Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi,

d – Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.

Patent DevriPatent Devri

Paten hakkı, hukuki niteliği itibariyle başkalarına devredilebilir niteliktedir.   Devir, patent sahibinin patent üzerindeki mutlak hakkını devralana geçirmesini konu edinir. Devir işlemi ile  patent hakkı tüm kapsamı ile devralana geçer ve devreden patent hakkını ve tasarruf yetkisini kaybeder.

Patent başvurusu veya patent tescili başkasına devir edilebilir. Devir işleminin Patent Siciline kayıt edilebilmesi gerekmektedir.  Türk Patent Enstitüsü  Patent siciline kayıt işlemleri  için aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 

Patent/Faydalı Model başvurusu/belgesi başkasına devir edilebilmektedir. Devir sözleşmesinin üçüncü kişilere karşı hüküm doğurabilmesi için  Asya Patent Ofisinde Türk Patent Patent Vekilliği olan Patent vekili tarafından Sicile kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt işlemi için aşağıdaki evrakın Asya Patent Ofisine gönderilmesi gerekmektedir:

  • Devir sözleşmesine konu olan patent başvurusunun veya patentin numarasını, devir ücretini belirtir şekilde düzenlenmiş, devreden ve devralan tarafların imza ve noter beyanlarını içerir onaylı devir sözleşmesi, devir sözleşmesinin yabancı dilde düzenlenmesi halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi
  • Patent Devri ücreti
  • Vekaletname . Birden fazla hak sahibi olması durumunda sahiplerden biri veya birkaçı patent/faydalı model üzerindeki haklarını üçüncü bir kişiye devretmek isteyebilir. Bu durumda diğer hak sahipleri, başvurunun/belgenin ön alım hakkını kullanmak istemediğine ilişkin beyanlarını Enstitümüze göndermelidir. Devir belgesinin yurtdışında onaylama ya da düzenleme şeklinde hazırlanması durumunda, anılan sözleşmede imzası olan tüm noterler için APOSTİL onayı gerekmektedir. Vekaletname