Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende

Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır ?

Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır ?

Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır ?

Yerli Malı Belgesi talep eden firmaların Asya Patent Ofisi’ne aşağıda yer alan belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir.

  • Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi,
  • Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti,
  • Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).
  • Sanayi Sicil Belgesi sureti
  • Kapasite Raporu