Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır?

27.11.2016
4.167 görüntülenme

Yerli Malı Belgesini Asya Patent Ofisi

Yerli Malı Belgesi talep eden firmaların Asya Patent Ofisi’ne aşağıda yer alan belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir.

  • Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi,
  • Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti,
  • Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).
  • Sanayi Sicil Belgesi sureti
  • Kapasite Raporu