Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Yerli Malı Belgesi

Anasayfa » Yerli Malı Belgesi
Yerli Malı Belgesi Dilekçesi Örneği Yerli malı belgesi dilekçesi örneği ile ilgili başvuru ve evrakların hazırlanması işlemi için Asya Patent...
Yerli Malı Belgesi Vizesi 13/09/2014  tarih  ve  29118 sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan “Yerli Malı Tebliği (SGM  2014/35) ” ne  istinaden...
Yerli Malı Tebliği TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1)  Bu ...
Yerli Malı Belgesi Düzenleme Yerli Malı Belgesi, üreticilerin kayıtlı olduğu TOBB bağlı oda/borsa tarafından düzenlenmektedir. Bu nedenle Ticaret Odasına üye...
Yerli Malı Belgesini Asya Patent Ofisi Yerli Malı Belgesi talep eden firmaların Asya Patent Ofisi’ne aşağıda yer alan belgelerle müracaat...
Yerli Malı Belgesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere...