Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Endüstriyel Tasarım Devri

22.11.2015
8.442 görüntülenme

Endüstriyel Tasarım devri

Endüstriyel Tasarım tescil başvurusu veya Tasarım  tescilden doğan tasarım hakkı başkasına devredilebilir.  Endüstriyel TasarımDevir talebinin Tasarım Siciline işlenebilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur.

  • Devralan ve devredenin imza ve beyanlarını, tasarım tescil numarasını içeren noter tasdikli devir sözleşmesi, devir belgesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
  • Endüstriyel Tasarım devri Ücreti
  • Asya Patent’e ait  Vekaletname ( Noter Onayına Gerek Yoktur ) Vekaletname

Çoklu başvurularda, tasarımların tümü veya bir kısmı devredilebilir. Endüstriyel Tasarım Kısmî devirler için düzenlenen devir senedinde, devredilen tasarımların tasarım sıra numaralarının tek tek belirtilmesi gerekir. Ayrıca, hak sahipleri adına kayıtlı birden fazla tasarım tescil başvurusu veya tescilinin tek bir sözleşme ile devri mümkündür.

Endüstriyel Tasarım Kısmî devir işlemlerinde, kısmî olarak devredilen tasarımlar için kısmî devir alan adına yeni tasarım dosyası oluşturulur. Devire konu tasarımlar için yeni tasarım tescil numarası verilir ve belge düzenleme ücretinin ödenmesi şartı ile tasarım tescil belgesi düzenlenir. Tasarım, yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihi de belirtilerek sicile kaydedilir ve Endüstriyel Tasarım Devri  işlemi Bültende yayımlanır.Endüstri Ürünleri Tasarımı.,Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım,Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Maaşı