Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Marka Başvurusu

21.11.2015
9.591 görüntülenme

MARKA BAŞVURUSU

Marka başvurusu koruması esas olarak tescil yoluyla, bazı ülkelerde ise, kullanım yoluyla elde edilebilir. Marka tescili markaların kullanım yoluyla korunabildiği ülkelerde bile, ulusal marka ofisinde markaları tescil ettirmeniz önerilir.

“Marka koruması Türkiye’de Marka Tescil yoluyla elde edilir.”

Marka Başvurusu için Asya Patnet Ofisi

Bir markanın tescil ettirilmesi, özellikle aynı ya karıştırılabilecek derecede benzer bir marka tescil  başvurusu ile ihtilaf oluşması halinde daha güçlü koruma sağlayacaktır. Birçok kimse, ticaret unvanının ve ticari işletmenin ticaret sicilinde tescilinin, eşzamanlı olarak marka koruması anlamına geldiğini düşünmektedir. Bu çok yaygın bir yanlış algılamadır. Ticaret unvanları ve marka başvurusu arasındaki farkı anlamak önemlidir. Marka, şirketinizin ürününü / ürünlerini farklı kılan işarettir. Bir şirket çok Marka Sahibi olabilir. Örneğin, “ABC Tekstil Sanayi A.Ş” ürünlerinden birini TARES olarak satarken diğerini CARES olarak satabilir. Şirketler marka tescili ile ürünlerinin tamamını, belirli bir ürün grubunu, ya da tek bir spesifik ürün türünü tanımlamak için spesifik bir marka kullanabilir. Bazı şirketler ticari unvanlarını ya da bunun bir bölümünü marka başvurusu olarak kullanabilirler ve bu durumda onu bir başvuru ile tescil ettirmeleri gerekir. Dünyada işletmelerin ürettikleri mal ve hizmetlerin her yerde ve her koşulda tanınması gerekmektedir. Bu ise işletmelerin hem ulusal hem de uluslar arası pazarda tanınmalarını sağlayacak markalar yaratmaları ile mümkün bulunmaktadır.

Marka Başvurusu

Marka Tescil işlemi için birinci adım Marka  Ön Araştırmasından sonra marka tescil için ilgili sınıflardan müsait ise  tescil başvuru kısmına geçilir. Marka Tescil Başvurusu için Asya Patent’e gerekli belgelerin verilmesi gerekmektedir.

Trademark Application  ;

Preliminary Survey for the first step Trademark Trademark Registration process for the trademark registration of trademark applications related to the classes available at the pass.
Application for the brand in Asya Patent should be given the necessary documents.