Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Marka Yenilemesi

21.11.2015
9.043 görüntülenme

Marka tescilin koruma süresi marka başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve onar yıllık dönemler halinde uzatılabilir. Marka tescil hakkının devamı için, marka Kararnamenin 41inci Yönetmeliğin 16ncı ve 17nci maddelerinde belirtilen koşullarla ve süre içerisinde yenilenmelidir. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır. Marka Yenilemesi isteminin yapılması ve marka yenilemesi harç ve ücretinin ödenmesi, marka koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda marka yenileme istemi, ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla marka koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Marka Yenileme başvurusu, Asya Patent +90 212 640 90 39 telefon numarası ile irtibata geçerek yapılabilir.

Marka Yenilemesi, marka vekilinin talebi üzerine gerçekleştirilir. Marka Yenileme talebinin kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a)Marka Yenilemesi ücreti

b) Asya patent Ofisi Vekaletname Örneği

Online Marka Yenileme