Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Markanın Hükümsüzlüğü

27.11.2016
3.483 görüntülenme

Markanın Hükümsüzlüğü Hallleri

Markanın hükümsüzlüğü kullanılmasını  gerektiren  haller  KHK‟nın 42.maddesinde düzenlenmiştir.

1.KHK’nın 7. ve 8. md düzenlenen mutlak ve nisbi red nedenleri olup; bunlar markanın tescili esnasında var olmakla birlikte her nasılsa markanın tescil edilmesi durumuna ait hükümsüzlük nedenleridir. Bu durumda dava haksız tescilin sicilinden terkini amacı ile açılacaktır.

2.Markanın  tescili  aşamasında  bulunmayan,  ancak  tescilden  sonra  ortaya çıkan  nedenlerden dolayı  markanın  hükümsüz  kullanılmasıdır. Bu   da KHK’nın 42 c, d, e ve f bendlerinde düzenlenmiştir.
Markanın  hükümsüzlüğü,  tescili  anında  mevcut red sebeplere  rağmen tescil  edilip, tescilden sonra mahkeme kararı ile marka hakkının terkinidir.

Yani marka tescil engeli olmasına rağmen tescil edilmiş, sonradan mahkeme kararı ile marka terkin edilmiş ise bu durum marka hükümsüzlüğü olarak tanımlanmaktadır.