Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Marka Adres Değişikliği

21.11.2015
9.217 görüntülenme

Marka Adres Değişikliği

Marka Tescili Adres Değişikliği, Marka Tescil Belgesine olabilecek değişikliklerin Enstitüye bildirilmesi gerekmektir. Marka Sahibi, adresinde değişiklik olursa yeni adresini Türk Patent Enstitüsüne bildirmelidir. Değişen adres TPE ye bildirilmezse oluşabilecek hak kayıplarına neden olabilir.Adres değişikliği varsa markalarının tamamında yapılmalıdır.

Adres değişikliğinin Türk Patent Enstitüsü Markalar siciline kayıt edilebilmesi için Asya Patent’ te evrakların eksiksiz olarak verilmesi gerekmektedir.

Marka Tescil Belgesinde Marka Adres Değişikliği için ;

  • Harç ve ödendi Belgesi aslı,
  • Hizmet Sözleşmesi
  • Asya Patent’e ait  Vekaletname ( Noter Onayına Gerek Yoktur ) Vekaletname