Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Coğrafi Yer Adlarını İçeren Marka Başvuruları

28.08.2016
3.773 görüntülenme

Coğrafi Yer Adlarını İçeren Marka Başvuruları

Kural olarak Türkiye’deki il adları münhasıran marka olma niteliğini haiz bulunmamaktadır. Bununla birlikte, il adları yanlarına gelen ikinci bir ibare ile birlikte kullanıldıklarında (diğer ret nedenleri saklı kalmak kaydıyla) kural olarak ayırt edici niteliğe sahiptir. Diğer coğrafi yer adları, tescili talep edilen mal ve hizmetler için tanımlayıcı ya da yanıltıcı bir niteliği bulunmuyorsa münhasıran marka olma niteliğini haizdir. Bu genel çerçeve içerisinde, coğrafi yer adlarına ilişkin benzerlik incelemesi ilgili ibarenin il adı olup olmaması, turistik bir ilçe ya da bilinen yer adı olup olmadığı, herhangi bir işletmenin şubesi izlenimi verip vermediği gibi kriterler esas alınarak yapılır.

 İl Adları

i) İl adının ayırt edici niteliğe sahip bir kelime ile birlikte kullanımı:

Bir il adı, talep edilen mal ve hizmetler için ayırt edici niteliğe sahip bir ibare ile birlikte başvuruya konu ise, mal ve hizmetin niteliğine göre başvurunun faaliyet yeri ya da şube izlenimi verip vermediği hususları da dikkate alınarak, kural olarak il adıyla birlikte kullanılan ibare markanın asli unsuru olarak kabul edilir ve başvuru bu ibareyi asli unsur olarak içeren markalarla ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilir.

Örnek:

BOLU ARAGON                           ARAGON OTEL
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

İstisna: İl adı talep edilen mal ve hizmetler için tanımlayıcı nitelikte değilse ve ayırt edicilik gücü zayıf bir ibare ile birlikte kullanılıyorsa, il adının diğer ibarelerle birlikte ve bir bütün olarak marka algılamasına konu olacağı kabul edilir.

Örnek:

KONYA STAR                     DUŞ STAR GIDA
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

 

ii) İl adının ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir kelime ile birlikte kullanımı:

Aynı il adının tescili talep edilen mal ve hizmetler için ayırt edici niteliği olmayan ibarelerle birlikte kullanıldığı durumlarda, il adıyla birlikte kullanılan ibaredeki küçük farklılıklar markalar arasındaki benzerliği ortadan kaldırmaz.

Örnek:

ANTEP OTOMOTİV                            ANTEP OTOMOBİLCİLİK
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

Aynı il adının tescili talep edilen mal ve hizmetler için ayırt edici niteliği olmayan ibarelerle birlikte kullanıldığı durumlarda, il adıyla birlikte kullanılan ibareler işitseli anlamsal ve görünüm olarak birbirinden farklı ise markaların 7/1(b) maddesi anlamında ayırt edilemeyecek derecede benzer olmadığı kabul edilir.

Örnek:

ŞANLIURFA OPTİK                           ŞANLIURFA POLİKLİNİK

EDİRNE İNŞAAT                                EDİRNE JEANS
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)