Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Markanın Kullanılmaması

01.12.2016
3.479 görüntülenme

Markanın Kullanılmaması İptal Nedeni midir?

Marka tescil tarihinden itibaren tescil edildiği tüm sınıflarda kullanılmalıdır. 556 sy.KHK 14/1 e göre “ Tescil edildiği tarihten itibaren 5 yıl içinde haklı bir neden olmadan markanın kullanılmaması veya bu kullanıma 5 yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi  halinde  marka  iptal  edilir.”

Bu  madde  bir  marka  iptal  sebebidir. Yani tescil  anında  mevcut  olmayıp,  tescilden  sonra  ortaya  çıkan  bir  sebep ile marka hakkının mahkeme kararı ile ortadan kaldırılmasıdır. Bu  maddedeki  amaç, marka  kullanılmamasına  rağmen,  elinde  tutarak  tekel oluşturma tehlikesinin bertaraf edilmesidir.
Kullanmama nedeni ile açılacak bir davada , davalı markasını kesintisiz ve ciddi olarak kullandığını ispatla zorunludur.
Diğer hükümsüzlük dava sebeplerinden farklı olarak  ispat  yükü  davacıda  değil  davalıdadır. Yine  bu  davada , davacı  bu  davayı  açmakta  hukuki  yararı  olduğunu  ispatla  zorunludur. Yoksa  dava  açmakta  hukuki yararı olmadan, sadece karşı tarafı ızrar etme kastı ile davranılması halinde marka hakkı  sahibinin  baskı  altına  alınması  sonucunu  doğurur. Kullanmama  nedeni  ile açılacak hükümsüzlük davalarında tescilden itibaren 5 yıllık süre veya kullanıma 5 yıl ara  verilmesi  dava  şartıdır. Önceleri  bu  5  yıllık  süre , aleyhine  dava  açılan marka sahibinin başvuru  tarihinden başlamakta  idi. Bilindiği  gibi  marka  başvuru  ile markanın  tescil  belgesine  bağlanması  en  az  1 – 2  yıllık  bir  süre  almakta,  bu  süre itirazlar, YİDK hükümsüzlük davası derken, 5 yılı aşkın süreyi bulmaktadır.
Basiretli bir tüccar tescil belgesi adına düzenlendiğinden itibaren kullanmaya başladığında, bazen bu 5 yıllık kullanmama süresini dahi aşmaktadır. Bu nedenle, kullanmama nedeni ile  açılacak  davalarda 5  yıllık  sürenin  başlangıcı, tescil   belgesinin düzenlendiği  tarihinden  başlayacağı mahkemeler  tarafından  karar  altına  alınmış, Yargıtay içtihatları ile de benimsenmiştir. Yasadaki bu boşlukta içtihatlarla doldurulmuştur.

Marka  sahibi markasını kullandığını, her türlü belge ile kanıtlayabilir. Fatura, ambalaj, fiyat  listesi, televizyon  ve  gazete  reklamları,  her  türlü  tanıtım  evrakı ve fotoğraflar ile kullanım ispatlanabilir. Ancak bu kullanımın ciddi ve kesintisiz olması şarttır. Yoksa , sadece kullanımı ispat etmek adına kısıtlı ve az sayıdaki kullanım ciddi kullanımdan  sayılmaz. Yine davalı  dava  açmadan  kısa  bir  süre  önce  kullanıma  başlamış ise, bu kullanım mahkemece ciddi kullanımdan sayılmamaktadır. Bu süre yargı içtihatları ile dava açılmanda önceki 3 aylık kullanım olarak uygulanmaktadır.

556  KHK’ nın  14/2  fıkrasında  hangi  hallerde  markanın  kullanılmış  olduğunun kabul edileceği belirlenmiştir:

a. Tescilli markanın asıl unsurlarını değiştirmeden, markanın farklı unsurlarda kullanımı
b. Markanın , yalnız ihracat amacıyla mal veya ambalajlarda kullanımı
c. Markanın, marka sahibinin izni ile lisans alınarak kullanılması
d. Markayı taşıyan malın ithali.

Marka sahibinin tescilli markasını, bu tanımlanan şekillerden en az biri olarak kullanması  gerekir. Marka  pek  çok  sınıfta  tescil  edilmiş,  bazı  sınıflarda  kullanılmış, diğer  sınıflarda  kullanılmamış  ise  kullanılmayan  sınıflarda  hükümsüz  kılınır  ki, bu durum kısmi hükümsüzlük olarak tanımlanmaktadır.

Etiform, Eti adına kayıtlı olup, bisküvi,çikolata,kek,kraker gibi ürünlerde kullanılmaktadır. Doğadanform markası, 1998 tarihinde tescil edilmiş bir markadır. Eti,“doğadanform” markasının tescil edildiği biçimden farklı kullanıldığı, ayrıca tescil edildiği tüm sınıflarda kullanılmaması nedeniyle dava açmıştır.
Doğadan firması da, form ibaresinin herkesin kullanımına açık bir ifade olduğunu(cins), üstelik Eti‟nin kullanımı nedeni ile artık cinse dönüştüğünü,bu nedenle hükümsüz kılınması gerektiği konusunda bir karşı dava açmıştır.
Marka tescil edildiği biçimde, asıl unsurları değiştirilmeden kullanılmak zorundadır.
Yoksa tescil edilen ibarenin esas unsurlarının değiştirilerek kullanımı, tescil biçiminden farklı, yeni bir marka haline gelebilir.
Bu davada doğadan firması birleşik doğadanform şekli ile tescil ettirdiği markasında form ibaresini öne çıkararak,müstakil bir marka şeklinde kullandığı iddia edilmiştir.
Mahkemece yapılan yargılamada, Doğadanform şekli ile birleşik tescile rağmen Doğadan ibaresinin üst satırda , form ibaresinin ayrı ve öne çıkarılarak kullanımını, markanın farklı kullanımolarak kabul etmemiş, ancak bu markanın sadece çay emtiasında kullanıldığını, diğer sınıflarda kullanılmaması nedeniyle kısmi hükümsüzlüğüne karar vermiştir.
Benim-Benim için markalarına karşı açılan davalarda da mahkeme kullanılmayan mal ve hizmetlerde markanın kısmi hükümsüzlüğüne karar vermiştir.