Size bir telefon kadar yakınız
0 212 640 90 39
Dil Seçin
trende

Markanın hükümsüzlük Sebepleri

Markanın hükümsüzlük Sebepleri

Markanın hükümsüzlük Sebepleri

556 sayılı KHK’nin 42. madde de 6 bend halinde markanın hükümsüzlüğünü gerektiren haller sayılmıştır.
Buna göre:
1. Mutlak red sebeplerinin varlığı
2. Nisbi red sebeplerinin varlığı
3. Markanın kullanılmaması
4. Markanın yaygın bir ad haline gelmiş olması
5. Markanın halkı yanıltacak biçimde yanlış anlamaya neden olması
6. Markanın teknik yönetmeliğe aykırı kullanılması